Studentmedarbeidere UiT infoskranke

Studentmedarbeidere i UiT - infoskranke

 

Det er nå ledig to/tre engasjement for studentmedarbeider, ved UiT-infosenter, campus Tromsø.

Oppstart så snart som mulig. Det ukentlige timetallet vil være ca. 8-9 timer pr uke. Arbeidsomfanget vil utgjøre ca. 20 % stilling. I enkelte perioder vil det være behov og mulighet for å jobbe flere timer. Slike perioder er ved semesterstart, sykdom og annet fravær ved UiT-infosenter. Det vil også være mulig å jobbe full stilling på sommeren. Varighet er seks måneder med mulighet for forlengelse.

 

Engasjementet går ut på å betjene UiTs infosenter sin skranketjeneste og telefonisystem i åpningstiden. som er mellom 08.00 og 15.00/15.45. 

Noen av arbeidsoppgavene som faller under stillingen er: 
- Produksjon av adgangskort 
- Bekreftelser/karakterutskrift til studenter 
- Generelle henvendelser fra studenter 
- Kino og rombestillinger
- Besvare henvendelser via telefon og i skranke

 

I vurderinga av søkerne vil relevant arbeidserfaring og personlig egnethet bli vektlagt. Opplæring vil bli gitt. De som engasjeres må kunne arbeide selvstendig og nøyaktig. Det er også viktig med gode samarbeidsevner og serviceinnstilling. Du må ha vært student ved UiT i ett år. 

Engasjementet avlønnes i lønnstrinn 34. Dette utgjør kr 185,00 pr time.

 

Det blir trukket innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger om engasjementet kan fås ved henvendelse til Vicki Mikkelsen - vicki.m.mikkelsen@uit.no

 

Søknad kan sendes til: vicki.m.mikkelsen@uit.no

 

SØKNADSFRIST:20.09.2021

Målgruppe: Studenter
Frist: 20.09.2021
Telefon: 77644477