Webinar: Gode og vonde hemmeligheter

Webinaret vil gå nærmere inn på temaene krenkelser, mobbing, vold og overgrep, og bruk av virkemidler for å fremme at barn deler vonde hemmeligheter med voksne de stoler på. 

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Anna Doronina/ Mostphotos

Foreleserne vil presentere interaktive arbeidsformer og samtaleteknikker som kan benyttes for å få frem barns fortellinger, - og hvordan håndtere slike opplysninger videre. Webinaret bygger på erfaringer fra barnegruppene i De Utrolige Årenes programserie (DUÅ), men er aktuelt for alle som jobber med barn. Konseptet har vært evaluert og fått gode tilbakemeldinger. Presentasjonsformen er en kombinasjon av forelesning og film.

Webinaret passer særlig godt for de som arbeider med barn fra tidlig barnehagealder- opptil 10 år, og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan temaene kan presenteres og jobbes med for denne aldersgruppen.

Forelesere: Universitetslektor Oddbjørn Løndal og universitetslærer Janne Evertsen.

 

Når: 01. desember 2021 kl. 14.00–15.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Anne Hartviksen
E-post: anne.hartviksen@uit.no

Meld meg på
Legg i kalender