Semesterstartskurs for studieadministrative ansatte

I forbindelse med høstens semesterstart inviterer Seksjon for studieadministrasjon til kurs.

På kurset vil vi ha en gjennomgang av følgende:

  • Oppretting av brukerkonto 
  • Semesteravgift
  • Semesterregistrering via studentweb
  • Info som går til studenter ang. semesterregistrering
  • Opprydding etter registreringsfristen (dispensasjon, oppmelding via FS-rutine, sletting av eksamensmeldinger)
  • Kort om tap av studierett 
  • Korona - eventuelle oppdateringer for høstsemesteret

Vi vil blant annet se nærmere på hva studentene må gjøre for å fullføre sin semesterregistrering, hvilke feil som kan oppstå og hvordan dette håndteres.

Velkommen på kurs!

Når: 09. august 2021 kl. 13.00–15.00
Hvor: Teams
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte
Ansvarlig: Grethe Karlsen

Påmelding
Frist: 08.08.2021
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender