Sannhets- og forsoningskommisjonen åpent møte (Zoom)

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte via Zoom 20. mai 2021. Informasjon på sørsamisk, lulesamisk, kvensk, nordsamisk, finsk og norsk - se nedenfor. 

Zoom: Link kommer

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte via Zoom 20.5 18.09-20.00

Program: 

Kunsterisk innslag Kari Heimen
Kommisjonsleder Dagfinn HøybråtenKommisjonsmedlem Anne Kristine Guràk  
Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb
Samtale om sannhet og forsoning 
Ordstyrer: Liss-Ellen Ramstad

Velkommen

//

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna sávvá buresboahtima rabas Zoom-čoahkkimii 20. b 18.00-20.00

Prográmma:

Dáiddalaš ovdanbuktin Kari Heimen
Kommišuvdnajođiheaddji Dagfinn Høybråten
Kommišuvdnamieláhttu Anne Kristine Guràk  
Kommišuvdnamieláhttu Anne Julie Semb
Ságastallen duohtavuođa ja soabadeami ektui
Ságadoalli: Liss-Ellen Ramstad

 

Buresboahtin!

//

 

Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni toivoo teän kaikin tervettulemaa aukinaisheen Zoom-möötthiin 20.5.21  18.00-20.00

Programi:
Kreatiivinen esitys Kari Heimen
Johtaaja Dagfinn Høybråten
Jäsenet Anne Kristine Guràk
Jäsenet Anne Julie Semb
Praati tottuuesta ja sovinosta
Praatia styyrää Liss-Ellen Ramstad

Tervettulemaa!

 

//

Totuus- ja sovittelukomissio toivottaa teidät tervetulleiksi avoimeen Zoom tapaamiseen 20.05 18.00-20.00.

Ohjelma:
Taiteellinen esitys Kari Heimen
Johtaja Dagfinn Høybråten
Komission jäsenet Anne Kristine Guràk
Komission jäsenet Anne Julie Semb
Keskustelu totuudesta ja sovinnosta
Puheenjohtaja: Liss-Ellen Ramstad
 
Tervetuloa!

 

 //

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne rïhpes Zoom-tjåanghkose böörie 20.5. 18.00-20.00

Programme:

Tjiehpiedæjja Kari Heimen
Kommisjovnen åejvie Dagfinn Høybråten
Kommisjovnen lïhtsege Anne Kristine Guràk
Kommisjovnen lïhtsege Anne Julie Semb
Gyhtjelassh jïh lahtestimmieh
Tjåanghkoeåvtehke Liss-Ellen Ramstad

Buerie båaeteme

//

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnnå sávvá buorisboahtem rabás Zoom-tjåhkanibmáj 20.5.21 18.00-20.00

Prográmma:

Dájddaåvddånbuktem Kari Heimen
Kommisjåvnå jådediddje Dagfinn Høybråten
Kommisjåvnå ájras Anne Kristine Guràk
Kommisjåvnå ájras Anne Julie Semb
Vuojno ja kommentára gulldaliddjijs
Báhkojådediddje Liss-Ellen Ramstad

Buorisboahtem

 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 20. mai 2021 kl. 18.00–20.00
Hvor: Zoom og YouTube
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi