19. møte om norsk språk (MONS 19)

19. møte om norsk språk (MONS 19) skulle etter planen arrangeres som en fysisk konferanse ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø 24.–26. november 2021. Som følge av koronasituasjonen ble konferansen utsatt et år, til 23.–25. november 2022. Plenarforedragsholdere, dugnadsgrupper og hovedprogram er i utgangspunktet uendra for den utsatte konferansen i 2022. Denne nettsida oppdateres fortløpende med nærmere informasjon om høstens konferanse.

MONS er den største konferansen for utforskning av norske språk og det viktigste forumet for utveksling av resultat, ideer og synspunkt knytta til forskning på norske språk uavhengig av særdisiplin og teoretisk retning. Konferansen har blitt holdt annenhvert år siden 1985 og vender seg til forskere og masterstudenter.

Konferansen begynner onsdag ettermiddag 23. november og slutter med lunsj fredag 25. november.

 

Plenarforedrag

Det blir holdt fire inviterte plenarforedrag på konferansen:

Pavel Iosad, University of Edinburgh: Livssyklusmodellen for fonologiske mønster i norsk og nordisk

Cecilie Hamnes Carlsen, HVL Campus Bergen: Språkprøver for innvandrere – språksyn, bruk og konsekvenser

Stian Hårstad, NTNU: Å tale til øyet – skriftmediert muntlighet før og etter den digitale revolusjonen

Merete Anderssen, UiT Norges arktiske universitet: Argumentplassering på norsk

Sammendrag for plenarforedragene finner du på denne sida.

 

Dugnadsgrupper

Det blir arrangert fire dugnadsgrupper:

  1. Språk og makt. Ansvarlige: Irmelin Kjelaas & Rikke van Ommeren (NTNU)

  2. Språklige og semiotiske landskap. Ansvarlige: Anja Pesch (INN), Ragni Vik Johnsen (UiT) & Gro-Renée Rambø (UiA)

  3. Målføresynopsisen i ny drakt: Bruksdøme og framtidsvisjonar. Ansvarlige: Gyri Smørdal Losnegaard, Randi Neteland, Peder Gammeltoft & Oddrun Grønvik (UiB)

  4. Bruk av forced alignment i nordisk språkforskning. Ansvarlige: Björn Lundquist (UiT), Sverre Stausland Johnsen (UiO) & Nathan Young (SU & UiO)

Nærmere presentasjon av dugnadsgruppene finner du på denne sida.

 

Innsending av sammendrag

Innsending av sammendrag til hovedprogrammet foregikk i 2021, og det åpnes derfor ikke for ny runde med innsending av sammendrag til den utsatte konferansen. Alle med plass i programmet i 2021 har plass i programmet på den utsatte konferansen.

Se nærmere informasjon nedenfor om hvordan man bekrefter at man vil beholde plassen i programmet, samt sender inn opplysninger om eventuelle justeringer av titler og sammendrag.

Det kan hende at det åpner seg plass i hovedprogrammet på den utsatte konferansen på grunn av forfall. Den endelige oversikten får vi etter 15. august. Ta kontakt med arrangementskomiteen ved Åse Mette Johansen på e-post <ase.mette.johansen@uit.no> om du er interessert i å få vurdert et sammendrag for hovedprogrammet hvis det blir ledig plass.

 

Minikurs om handtering av språklige data

Det blir arrangert et minikurs om beste praksis for handtering av språklige data i regi av partnere i prosjektet CLARINO. Kontaktinformasjon og nærmere opplysninger ligger på programsida.

 

Påmelding og betaling

MONS 19 blir arrangert som en fysisk konferanse med deltakerne på plass i Tromsø.

Påmeldingsfrist med betaling av konferanseavgift (og eventuelt påmelding til og betaling av konferansemiddag) er 30. september 2022.

Det vil bli lagt ut lenke til påmeldings- og betalingsskjema i august 2022 under Praktisk informasjon.

 

Viktige datoer høsten 2022

15. august: Alle innleggsholdere med plass i hovedprogrammet i 2021 må gi tilbakemelding via nettskjema om de skal være med på 2022-konferansen eller ikke. De det gjelder, mottar e-post med nærmere informasjon fra arrangementskomiteen og lenke til nettskjema onsdag 6. juli 2022. Dugnadsgruppeledere gir tilbakemelding for sine dugnadsgrupper innen samme frist per e-post (se informasjon per e-post tirsdag 5. juli 2022).

10. september: Frist for å melde inn eventuelle mindre endringer i titler og sammendrag for innlegg i hovedprogrammet til arrangementskomiteen ved Kristine Bentzen på e-post <kristine.bentzen@uit.no>. De som eventuelt har behov for å sende inn nytt sammendrag, f.eks. fordi innholdet i det antatte sammendraget i mellomtida allerede er publisert, kan også ta kontakt med oss på samme adresse innen denne datoen.

30. september: Registrerings- og betalingsfrist for alle deltakere

MONS 19 arrangeres med økonomisk støtte fra HSL-fakultetet og Institutt for språk og kultur.
Starter: 23. november 2022 kl. 13.00
Slutter: 25. november 2022 kl. 15.00
Hvor: Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Åse Mette Johansen
E-post: ase.mette.johansen@uit.no
Legg i kalender