ePhortekurs 10.juni - Å være leder og bruke Ephorte - Lederrollen - webinar

Dette kurset er rettet mot ledere ved UiT og for dem som er ledere og har lederrollen i Ephorte. Ephorte er det elektroniske saksbehandler- og arkivsystemet ved UiT.

På lederkurset vil du lære:

- Ansvar og oppgaver i ePhorte.

- Gjennomgang av roller og tilganger i Ephorte

- Stedfortrederfunksjonen

- demo: Hvordan fordele brev, notater og kopier.

- demo: Godkjenning av dokumenter (Dokumentflyt) .

Om du vil forberede deg litt i forveien kan du se over UiTs Ephorte leder veiledninger

Når: 10. juni 2021 kl. 12.15–13.00
Hvor: Teams
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Lill Heidi Steen
Telefon: 77 64 65 63
E-post: lill.steen@uit.no

Påmelding
Frist: 02.06.2021
Påmeldte: 5 av 50 (maks)
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender