Ládjogahpir

Ládjogahpir, den stolte samiske hornlua, er tilbake. 

Duojár Heidi Persen har studert gamle ládjogahpir som finnes i museums­samlinger for å lære om gjenstandene og hvordan de ble skapt. Basert på de tradisjonelle teknikkene har Persen laget ti nye hornluer. Slik holder hun formødrenes fortellinger og kunnskaper levende og bidrar til å skape nye tradisjoner i vår tid. Duodji og ládjogahpir ble valgt av Persen som et redskap for å utrykke tilhørighet og å skape bånd til formødrene og til sjøsamisk kultur.

 

Duojár Heidi Persen lea dutkan boares ládjogahpiriid mat gávdnojit dávvirvuorkkáin oahpan dihte mo ládjogahpiriid duddjojedje. Daid dološ árbevirolaš duddjonvugiid mielde lea Persen duddjon logi ođđa ládjogahpira. Ná ealáskahttá son máttuid máidnasiid ja muitalusaid ja ođasmahttá dološ duodjeárbevieruid. Duoji ja ládjogahpira bokte lea Persen nannen  iežas gullevašvuođa máttuide ja mearrasámi kultuvrii.

Starter: 31. januar 2021 kl. 00.00
Slutter: 01. mai 2021 kl. 00.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender