Prøveforelsning - Master of Science Rogelio Andrade Mancisidor

Master of Science Rogelio Andrade Mancisidor avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 5. Februar klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Binary classifiers»

 

Bedømmelseskomité:

  • Førstelektor Raffaella Calabrese, University of Edinburgh, Storbritannia (1. Opponent)
  • Professor Thomas Dyhre Nielsen, Universitetet i Aalborg, Denmark (2. Opponent) 
  • Professor Fred Godtliebsen, IMS, UiT (internt medlem og komitéleder)

Disputasleder: Professor Alfred Hanssen, Prodekan nyskapning, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen og disputasen strømmes via Mediasite : 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/97e119178b004b728e80bd7832f093ce21 

 

 

 Tittel på avhandlingen:

«Deep Generative Models in Credit Scoring»

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://hdl.handle.net/10037/20407

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 05. februar 2021 kl. 10.15–11.15
Hvor: Digital
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Jakob Holden Hansen