Prøveforelsning - Master of Science Ida Sundvor Opstad

Master of Science Ida Sundvor Opstad avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 29. Januar klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«High resolution imaging for mechanobiology»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Bjørn Torger Stokke, Department of Physics, NTNU (1. Opponent) 
  • Førsteamanuensis Marco Fritzsche, Kennedy Institute for Rheumatology, University of Oxford, and Rosalind Franklin Institute, Storbritannia (2. Opponent)
  • Førsteamanuensis Jana Jágerská, Institutt for fysikk og teknologi, UiT ((internt medlem og leder av komité))

Disputasleder: Professor Arne O. Smalås, Dekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen og disputasen strømmes via Mediasite : 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/fc0b99eed85b4aba9b8cbfc8aa11f7b521

 

 

 Tittel på avhandlingen:

«Bringing optical nanoscopy to life - Super-resolution microscopy of living cells»

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://hdl.handle.net/10037/20306

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. januar 2021 kl. 10.15–11.15
Hvor: Teknologibygget Auditorium 1.022
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Jakob Holden Hansen