Prøveforelesning - Master of Science Johannes Patrick Stoll

Master of Science Johannes Patrick Stoll avholder prøveforelesning over oppgitt tema for gradem ph.d. i realfag fredag 18. september klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«The role of extra-tropical cyclones in the general circulation of the atmosphere»

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Thomas Bracegirdle, British Antarctic Survey, Storbritannia (1. opponent)
  • Professor Eigil Kaas, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Danmark (2. opponent)
  • Postdoktor Dr. Hege-Beate Fredriksen, Intitutt for Fysikk og Teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT (internt medlem og leder av komiteen)
  • Professor Odd Erik Garcia, Intitutt for Fysikk og Teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT (settemedlem)

Disputasleder: Professor Anders Andersen, Instituttleder, Institutt for informatikk, UiT.

Prøveforelesningen og disputasen strømmes via Mediasite :

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/7fef7f459d854950b16942ab0507f09f21

 

Tittel på avhandlingen:

"On polar lows and their formation"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://hdl.handle.net/10037/19183

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 18. september 2020 kl. 10.15–11.15
Hvor: Teknologibygget, Auditorium 1.022
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Marie-J. H. Halsør