Har du lyst til å bidra i et spennende og innovativt forskningsprosjekt?

Målgruppe: alle
Frist: 07.08.2020

RKBU Nord søker en person til forskningsstøtte som kan jobbe utadrettet, strukturert og selvstendig.

Det er ønskelig med kompetanse fra psykologi, pedagogikk eller annet relevant helsefag. Studenter er velkommen til å søke. Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel. Arbeidet foregår på dagtid og det er behov for at du behersker flytende norsk. Arbeidsperioden vil være fra september og ut 2020. Arbeidsmengden vil variere noe, men tilsvarer ca. 50 % stilling. Du vil bli timelønnet som vitenskapelig assistent eller tilsvarende, ihht. kompetanse og erfaring. 

NettOpp er en mobilapplikasjon som skal hjelpe ungdom utsatt for nettmobbing, for mer informasjon om prosjektet se uit.no/forskning/nettopp. Det skal nå gjennomføres en effektevaluering av NettOpp og det søkes derfor etter en person som kan bistå med rekruttering og oppfølgning av deltakere og ulike instanser som ungdomsskoler og helsetjenester.

Om dette virker interessant ta kontakt med henriette.kyrrestad@uit.no og/eller sabine.kaiser@uit.no

Referanser, vitnemål og evt. attester kan bli etterspurt.

Prosjektet er forankret i forskningsgruppen forebyggende og helsefremmende tiltak ved RKBU Nord.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne