Gjeninnføring av p-avgift fra og med fra 25. mai / Parking fees reinstated as of May 25

Fra og med mandag 25. mai (uke 22) er det ordinær parkeringsavgift ved UiT.

Parkeringsområde P 11 i Breivika disponeres av UNN-tilsatte og disse plassene er ikke avgiftsbelagt.

Les mer om parkering ved UiT

In English:

As of May 25 parking fees are reinstated at UiT. 

Parking area P 11 in Breivika is allocated to employees of UNN, and these spaces are not subject to parking fees.

Read more about parking at UiT

Målgruppe: Ansatte
Ansvarlig: Erland Loso
Opprettet: 22.05.20 09:28
Sist oppdatert: 25.05.20 08:01