Informasjon om vitnemål og autorisasjon for studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet våren 2020

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 29.04.20 12:45
Sist oppdatert: 29.04.20 14:14


Vitnemålene produseres fortløpende etter at siste sensur er registrert, og du vil få en SMS når det er klart til sending.  Vitnemålet blir sendt til semesteradressen som er registrert i StudentWeb. Alle  vitnemål sendes som rekommandert brev og må kvitteres ut hos posten/post i butikk. Vær spesielt oppmerksom på hentefristen som er 14 dager.

NB! Husk å endre adressen din i StudenWeb innen 1. juni om du flytter.

 

Har du spørsmål rundt utsending av vitnemål kan du ta kontakt her:

 E-post: Info.helsefak@uit.no, eller telefon 776 44610 frem til og med 10.07.20
 E-post: Randi.astad@uit.no fra og med 13.07.20

 

Autorisasjon
UiT sender innmeldingslister til Helsedirektoratet når studentene har fullført og bestått utdanningen.
Du vil få en E-post fra Altinn og du kan se din innmeldte Autorisasjon i HPR registrert her (https://register.helsedirektoratet.no/hpr).
Informasjon om betaling av gebyr vil bli sendt til hver enkelt student fra Altinn.


Oppbevaring av vitnemål og diploma supplement(karakterutskrift)
Vitnemålet med Diploma Supplement (DS) må du selv sørge for blir forsvarlig oppbevart.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet utsteder kun ett vitnemål med DS pr kandidat. Dersom du senere forbedrer karakterer som inngår i vitnemålet, vil du kun få utstedt en karakterutskrift med den nye karakteren. DS er et vitnemålstillegg. Formålet med DS er å tilrettelegge for informasjon og gi en internasjonal forståelse om det enkelte lands og den enkeltes students utdanning. DS er utformet for å gi en utfyllende beskrivelse av den enkelte students studier som er avsluttet på en godkjent måte. DS skal følge det originale vitnemålet og er bare gyldig sammen med dette.

Når du nå har fått tilsendt vitnemålet, anbefaler UIT Norges arktiske universitet deg å sørge for at originalen blir kopiert i et tilstrekkelig antall eksemplarer som du får attestert, og at originalen blir oppbevart på et forsvarlig sted.

 

 

     UiT og Det helsevitenskapelige fakultet ønsker deg lykke til med jobb og/eller videre studier.             

              

 

 

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne