Prøveforelesning: Emil Lundedal Hammar, Institutt for språk og kultur

Master Emil Lunedal Hammar holder prøveforelesning over oppgitt emne for PhD. -graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde litteraturvitenskap

«How the role of digital games differs from film in the process of cultural memory making?»

Bedømmelseskomité:

professor Joost Raessens, Universitetet i Utrecht, Nederland (førsteopponent)

professor Sonia Fizek, Hochschule Stuttgart, Tyskland (andreopponent)

forsker PhD Natalia Mitrofanova, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

 

Disputasleder:

førsteamanuensis Henrik Johnsson,institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasen holdes kl. 11.15, samme dag

 

På grunn av situasjonen rundt korona viruset vil prøveforelesningen holdes via Skype. Publikum kan følge forelesningen via denne lenken:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/a7a28323c5ae4b588e0be2875b5d5bd621

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 03. april 2020 kl. 10.15–11.00
Hvor: Online
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kari T. Guldahl