Fakultetsstyremøte 19. mars 2020

Målgruppe: Studenter, Ansatte
Opprettet: 18.03.20 10:23

Fakultetsstyret ved Helsefak har styremøte torsdag 19. mars 2020. Saker som skal behandles finner du på møteportalen til UiT. Lenke: https://uit.no/moteportalen/um/mote?id=629

Her finner du også informasjon om hvem som er i styret og hvem som representerer deg. Har du innspill til saker som skal behandles, så kan du ta kontakt med din eller dine representanter. De viktigste sakene som skal behandles på dette styremøte er AKM, Årsresultatet og Sykepleie på samsisk, ved Høgskolen i Kautokeino. 

Dette møtet blir avholdt via Skype på grunn av Korona. Skype har vært noe ustabilt pga. stor belastning. Dette gjør at kun fakultetsstyret, dekanat og instituttledere får tilsendt lenke til møtet. 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne