Til alle studenter på utenlandsopphold

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Sigrid Ag
Opprettet: 14.03.20 14:33

Kjære UIT-student i utlandet, vi håper du har det bra til tross for en stadig endring i situasjonen knyttet til spredning av Covid-19.

Utenriksdepartementet har i dag, den 14. mars, innført nye reiseråd som i første omgang gjelder til 14. april 2020:  

  • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Etter direkte dialog med noen av dere, er vi klar over at enkelte ikke ønsker, eller har behov for å avbryte utvekslingsoppholdet, og UiT kan kun oppfordre til hjemreise.  

 

Ved hjemreise før fullført studieopphold

  • UiT vil så langt det er mulig tilrettelegge for å sikre din studieprogresjon. Det er lagt ut mye informasjon på vår hjemmeside www.uit.no/korona, og vi ber om at du leser denne informasjonen nøye.  Ditt fakultet eller institutt vil ha nærmere informasjon om tilrettelegging. Kontaktliste for utvekslingsstudenter.
  • Lånekassen har egne bestemmelser for avbrudd av studiene på grunn av korona-situasjonen.
  • For utreisende studenter på stipendprogrammer som Erasmus+, Nordlys/Nordplus, vil vi komme tilbake med mer informasjon om stipendet.  
  • Studenter på north2north-programmet beholder fullt stipend for semesteret.
  • For å ha best mulig, og koordinert, oversikt over returer, ber vi deg melde til mobility@uit.no hvis du avbryter oppholdet ditt før gjennomført  semester.  Vi oppfordrer deg sterkt til å følge med på fortløpende informasjon som legges ut på www.uit.no/korona

 

Hvis du likevel beslutter å gjennomføre semesteret i utlandet

  • Oppfordres du til å forholde deg til informasjon fra ditt vertsuniversitet i utlandet med hensyn til gjennomføring av semesteret og alternativer for undervisning- og eksamensavvikling. 
  • Vær oppmerksom på de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om utreise og innreise til landet du befinner deg i.

 

Sikkerhet i utlandet 

Velger du å forbli i utlandet, ber vi deg forholde deg til UDs reiseråd og informasjon i forbindelse med korona: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Husk å registrere ditt utenlandsopphold på www.reiseregistrering.no

 

Ved hjemreise   

Til deg som returner til Norge før du har planlagt, ber vi deg kontakte ditt forsikringsselskap når det gjelder refusjon av ekstrautgifter til billetter og annet.  Ved kansellering av reise, kontakt først reiseoperatøren (flyselskap o.l for ombooking eller refusjon av ubenyttet billett).  UiT vil være behjelpelig med å dekke merkostnader knyttet til hjemreise.

Oppdatert informasjon om reiserestriksjoner pga korona  i ulike land finnes på IATA

Vi minner om at alle reisende som kommer til Norge fra land utenfor Sverige og Finland, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.  Hvis du ikke har symptomer på smitte, kan du reise til ankomststed før karantene. Hold deg oppdatert på bestemmelsene her:

karantenebestemmelse for ankomst til Norge fra land utenfor Norden


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne