Utlysning av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak 2020-2021

Målgruppe: Studenter, ansatte
Opprettet: 27.02.20 12:24
Sist oppdatert: 02.03.20 08:29

Invitasjon til å søke om midler til studiekvalitetsfremmende tiltak i studieåret 2020-2021 

Planlegger dere studentretta tiltak knytta til studentens første studieår, funn fra Studiebarometeret og/eller Studentenes helse- og trivselsundersøkelse?

Både små og større prosjekter som skal gjennomføres i perioden høst 2020 og vår 2021 kan tildeles støtte. Midler skal benyttes til studentretta tiltak. I vedlagte utlysningsbrev finnes beskrivelse av kriteriegrunnlag, søknadsprosedyrer og bakgrunn for midlene.

Det er Læringsmiljøutvalget ved UiT som foretar tildelingen av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak. 

  

Søknadsfrist er 1. april 2020. Husk å bruke vedlagte søknadsmal.

Fakultet, studenter, studentorganisasjoner kan søke. 

Ved spørsmål ta kontakt med sekretær for Læringsmiljøutvalget ingvild.lorentzen@uit.no eller erlend.berntsen@uit.no 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Vedlegg / Bilder
Utlysningsbrev Studiekvalitetsfremmende tiltak 2020-2021
Mal for søknad og rapportering av midler til studiekvalitets