Oppdateringer om AKM

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 26.02.20 12:31

Det nye bygget til Avdeling for komparativ medisin ved UiT er forsinket, noe som har skapt store utfordringer. UiT har bedt Statsbygg om å iverksette umiddelbare og nødvendige tiltak for å ferdigstille forskningsfasilitetene. 

På denne nettsiden finner du offisiell og relevant informasjon fra fakultets- og universitetsledelsen basert på de tilbakemeldingene UiT har fått fra Statsbygg: https://uit.no/nyheter/akm


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne