Trenger studenter til spørreundersøkelse

Vi er to stykker som jobber med et prosjekt i faget IGR1605 - Entreprenørskap, økonomi og organisasjon hvor vi skal lage et produkt som skal løse en problemstilling. Vi har derfor lagd en liten spørreundersøkelse som vi håper du kan ta deg tid til å svare på:

https://nettskjema.no/a/139346

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Lars Nordmo
Opprettet: 17.02.20 10:18