Virksomme tiltak

Når vi gir barn en god oppvekst, fremmer vi god livskvalitet og god helse. Dette er viktig for barnas trivsel og velvære her og nå, men også fordi det legger mye av grunnlaget for deres fysiske og psykiske helse senere i livet.

Foto: Colourbox 
God psykisk helse er ikke en selvfølge. Mer enn en tredjedel av den voksne befolkningen rammes av psykiske lidelser hvert år med angst og depresjon som de vanligste sykdommene. Også barn kan få psykiske plager, og en del barn har økt risiko for å få det. Det kan komme av egenskaper ved barnet selv, eller i miljøet rundt barnet, men ofte er det en kombinasjon av flere omstendigheter som spiller inn. Psykososiale intervensjoner kan forhindre at barn utvikler vansker, men en forutsetning er jo at de virker etter intensjonen.

Men hvordan kan vi vi vite at et tiltak virker? Det kan være vanskelig, særlig for forebyggende tiltak, der den forventede effekten er at problemer ikke skal oppstå. I denne forelesningen får man vite om hvordan man kan orientere seg om hvor godt dokumentert effekten av ulike psykososiale intervensjoner er, og hva det er viktig å tenke på for å skape gode, virksomme tilbud til de barna og familiene som har behov for det.

Foreleser: Universitetslektor og redaksjonssjef i Ungsinn, Helene Eng.

Forelesningen passer for alle som arbeider i eller er ledere for tjenester med innflytelse på barn og unges oppvekst.

Forelesningen er gratis for alle påmeldte en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Studenter ved dette emnet trenger ikke å melde seg på.

Lenke til undervisningsrom.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. mars 2020 kl. 08.30–10.30
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Studiested: Narvik
Målgruppe: gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Telefon: +4777646983

Påmelding
Frist: 09.03.2020
Fristen har gått ut. Beklager