(Avlyst) - Fagdag for tidligere studenter i Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Er du interessert i faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre barnevernfaglige veiledere ? Meld deg på fagdagen vår 9. juni.

Foto: Colourbox
Mer detaljert program kommer i løpet av våren.
De regionale kunnskapssentrene for barn og unge, RKBU/RBUP ønsker å invitere deg som har fullført Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317 , HEL- 6309 og HEL-6310) til fagdag for barnevernfaglige veiledere i Oslo 9. juni 2020.

Andre barnevernansatte med lignende videreutdanning vil også ha mulighet for å melde seg på, ta i såfall kontakt med oss i forkant.

Vi kan allerede nå avsløre at Sidsel Tveiten vil komme og holde faglig innlegg på dagen. Sidsel Tveiten er sykepleier og professor ved Fakultet for helsevitenskap,OsloMet storbyuniversitetet. Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling, med særlig vekt på brukermedvirkning. Studenters læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk.

I tillegg vil det bli rom for individuell veiledning ,erfaringsutveksling og diskusjoner i plenum og i mindre grupper sammen med våre dyktige gruppeledere med bred kompetanse innen veiledningsfaget.

Deltakelse på fagdagen er gratis, men påmelding er bindende og deltaker eller arbeidsplass må selv dekke kostnader for reise og eventuelt overnatting til fagdagen.

Det vil bli servert gratis lunsj til alle deltakerne.

Har du spørsmål angående fagdagen,ta kontakt med koordinator Ida Grepperud.

 

Vi håper å se deg i Oslo 9 juni!

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 09. juni 2020 kl. 09.00–17.00
Hvor: Oslo, Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen
Studiested: Tromsø, Annet
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Ida Grepperud
Telefon: 77645948

Påmelding
Frist: 23.04.2020
Fristen har gått ut. Beklager