Planer om utvekslingsopphold i Russland neste semester?

Målgruppe: studenter, ansatte
Ansvarlig: Natalia Kononova
Opprettet: 27.08.19 10:12
Sist oppdatert: 27.08.19 10:15

Søk om Barentsplusstipend for vårsemesteret innen 15. oktober 2019.

Ansatte og studenter ved UIT Norges arktiske universitet inviteres til å søke om midler fra Barentsplusprogrammet til utvekslingsopphold ved russiske universiteter i Barentsregionen. Se liste over universitetene her: www.barentsplus.no/members

Det kan søkes om støtte til opphold på inntil 3 uker for ansatte og inntil 2 semestre for studenter.  For mer informasjon om utlysningen ta kontakt med Natalia Kononova ved Seksjon for internasjonalt samarbeid eller gå inn på www.barentsplus.no. 

Kontaktinformasjon: 

e-post: natalia.kononova@uit.no

tel.: 784 50 264


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne