HEL-8018, 3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk

Målgruppe: Studenter, ansatte
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 27.06.19 15:05
Sist oppdatert: 27.06.19 15:08

Hvor:   UiT Campus Tromsø, Breivika MH-bygget., Auditorium 2 (plan 6)

 

For de som ønsker studiepoeng, må påmeldingen skje via UiT: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSUIT. Påmeldingsfrist: 15. august 2019

 

For de som ikke trenger studiepoeng: påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist: 26. august 2019

 

Klinisk forskningsavdeling arrangerer 3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk – RCT-er 2-4. september 2019.
Undervisningsspråket er engelsk.

Kurset HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT) arrangeres i samarbeid mellom Klinisk forskningsavdeling, UNN HF og det Helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Kurset er godkjent som Ph.d.-kurs og for å oppnå studiepoeng (2 ECTS) må kursprøven leveres og vurderes som bestått, samt at påmelding skje via universitetets påmeldingssystem Søknadsweb. Nærmere informasjon om kurset finnes på UiTs nettside her/for information in English, follow the link here: https://uit.no/utdanning/emner/emne/619093/hel-8018?ar=2019&semester=H

Det er ingen krav om avlagt eksamen hvis man ikke ønsker studiepoeng.

Målsettingen med kurset er at man skal kunne planlegge og designe egne kliniske studier/RCT-er.

Læringsmål:

•             å kunne formulere problemstillingen som skal besvares med RCT

•             å kunne definere forsøksgrupper

•             å kunne velge riktig design og randomiseringsmetode

•             å kunne planlegge, initiere og gjennomføre RCT (primært under veiledning eller i team)

•             å ha kjennskap til dokumentasjons- og registreringskrav for kliniske utprøvinger

•             å ha kjennskap til statistiske analysemetoder og utfordringer ved kliniske utprøvinger

•             å kunne tilnærme seg studier av helserelatert livskvalitet og pasient-rapporterte utfall

•             kritisk selvstendig lesing av publiserte RCT rapporter gjennomført av andre.

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne