Orientering fra Statsbygg om hendelse med teleskoptruck

Målgruppe: studenter, ansatte
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Hanne Karde
Opprettet: 12.04.19 14:09
Sist oppdatert: 15.04.19 13:30

Torsdag 11. april veltet en teleskoptruck i Huginbakken. Statsbygg, som er byggherre for nybygget til ILP,  har mottatt en foreløpig rapport over hendelsen fra Econor, som er totalentreprenør for nybygget.

Oppsummering av henvendelsen:

  • Teleskoptruck veltet under rygging ut fra riggområde fordi ett av truckens hjul kom opp på brøytekanten.
  • Fører opplyser å ha utvist vanlig aktsomhet med hensyn til annen trafikk i veien.
  • Teleskoparm ble hevet over parkert bil under manøveren.

 

Blant umiddelbare tiltak er følgende:

  • Truckkjøring på og utenfor riggområdet er midlertidig stanset.
  • Krav om signalmann ved transport og varehåndtering er innskjerpet.
  • Utfyllende rapport og eventuell gransking med sikte på læring og forbedring av rutiner vil følge.

 

Statsbygg vil sammen med UiT og Econor komme fram til ytterligere tiltak for å sikre ferdsel på og rundt byggeplassen for ILP-bygget.  


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne