Presentasjon av boka «Fra Little Bighorn til Standing Rock – En moderne indianerhistorie»,


Velkommen til presentasjon av boka «Fra Little Bighorn til Standing Rock – En moderne indianerhistorie», ved Ánde Somby og Øyvind Ravna (forfatter)

INVITASJON TIL BOKPRESENTASJON 
 
Velkommen til presentasjon av boka «Fra Little Bighorn til Standing Rock – En moderne indianerhistorie», ved Ánde Somby og Øyvind Ravna (forfatter). Velkomst av Elisabeth Johansen (forlegger).

 

Tid og sted: Torsdag 10. januar kl. 15. 00 på Universitetsbiblioteket (UB) | Kultur- og samfunnsfagbiblioteket UiT.  
 
Velkommen! 
 
Litt om boka fra nyhetssaken UiT laget om den: 
 
Det begynte med at jusprofessor ved UiT, Øyvind Ravnafotograferte og fortalte fra sitt fra sitt forskningsopphold i Midtvesten i USA via en egen blogg i avisa Nordlys. 

To år etter har bloggprosjektet blitt slått sammen med juridisk- og samfunnsvitenskapelig forskning, til en uvanlig fargerik, velillustrert fagbok: Fra Little Bighorn til Standing Rock: En moderne indianerhistorie. 

– Ordet “indianer” brukes kun i undertittelen, ikke ellers i boka. Det er ordet som har blitt brukt i den populærkulturelle framstillinga av de amerikanske urfolkene. I boka mi vil jeg fortelle om deres historie og samtid på en mer tidsriktig måte enn det bildet mange har vokst opp med, forklarer Ravna. 

I tillegg til en historisk og samtidig beretning, drøfter Ravna også i hvilken grad overgrepene har krenket internasjonale rettsregler som ivaretar urfolks kultur og menneskerettigheter, herunder også FNs folkemordskonvensjon.  

 

 

Her kan du lese hele nyhetssaken om boka:  https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=607899&p_dim=88177

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
10.01.19 kl. 15:00
Slutter:
16.01.19 kl. 16:00
Hvor:
Universitetsbiblioteket (UB)
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Studenter, Gjester / eksterne

Kontakt:
Øyvind Ravna