Behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Målgruppe: ansatte, studenter
Opprettet: 04.12.18 09:49
Sist oppdatert: 12.12.18 10:56

Mange har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i studentprosjekter i forhold til den nye personvernlovgivningen (GDPR).

Universitetsdirektøren har nylig fastsatt nye retningslinjer for behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. Se de nye retningslinjene her.

Det følger av disse retningslinjene at det skal ikke behandles personopplysninger i studentprosjekter under masternivå med mindre det er nødvendig ut fra læringsmålet. Det vil si at det blant annet ikke tillates at bachelorstudenter behandler personopplysninger, med mindre læringsmålet i studiet gjør det nødvendig. Fagmiljøene må vurdere dette.

Dersom en student skal behandle personopplysninger, så må prosjektet meldes til NSD (Norsk senter for forskningsdata). NSD leverer i dag personverntjenester til universitetet og universitetet kommer til å inngå en ny samarbeidsavtale med dem. NSD har for tiden 6 til 8 ukers behandlingstid, slik at det er viktig at studentprosjekter blir meldt inn så raskt som mulig. Ved planleggingen av et studentprosjekt hvor det skal behandles personopplysninger, må det tas høyde for at prosjektet er gjennomførbart i henhold til den tiden studenten har til rådighet.

Det anbefales at nye studentprosjekter er del av forskningsprosjekter som allerede er meldt inn og vurdert av NSD. Veileder har sannsynligvis allerede større prosjekter som er ferdig vurdert av NSD. På denne måten vil student og veileder spare tid.  

Dersom en student kun skal behandle anonyme opplysninger, skal prosjektet ikke meldes til NSD. Slik behandling faller ikke inn under personvernregelverket. Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, hverken direkte, indirekte eller via e-post/Ip-adresse eller koblingsnøkkel. Det er lite som skal til for at det ikke er tale om anonymiserte opplysninger. Bilder, lydopptak eller videoopptak av personer er for eksempel behandling av personopplysninger, selv om disse ikke kobles med andre opplysninger. Dersom det er mulig å unngå å behandle personopplysninger som kan knyttes til personer, så er det den beste løsningen. Det er viktig at fagmiljøene gir god veiledning til studentene omkring dette.

NSD sine nettsider finnes det veiledning om når et prosjekt må meldes inn til NSD og om hvordan man kan gjennomføre et prosjekt uten at det må meldes.

Det følger videre av de nye retningslinjene at privat utstyr ikke skal brukes til lagring eller annen behandling av personopplysninger. Studenter ved universitetet som skal behandle personopplysninger, må da låne utstyr fra universitetet. De må ta kontakt med eget fakultet for hjelp.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne