Influensavaksine for studenter

Målgruppe: studenter
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 27.11.18 14:57
Sist oppdatert: 27.11.18 15:32

Vi viser til Folkehelseinstituttets anbefaling om at helsepersonell vaksineres mot influensa, og anbefaler våre studenter som er i praksis på sykehus og andre helseforetak om å ta vaksinen nå.

 

Risiko for influensasmitte vil være høyere utenfor helseinstitusjon enn i praksis i helseinstitusjon, men du kan utgjøre en smitterisiko for pasientene du er i kontakt med. Vi anbefaler deg derfor om å ta influensavaksine nå, både av hensyn til pasientene og av hensyn til helsepersonellet og deg selv. Er du  smittet eller syk bør du holde deg hjemme.  

Kontakt vaksinasjonskontoret eller fastlegen for å få vaksine. Vi gjør oppmerksom på at du må dekke kostnader som følger av vaksinasjon selv. Se informasjon på Folkehelseinstituttets sider.

 

Figuren viser at det er mest influensa fra midten av desember til mars-april.

              

Influensalignende sykdom i Norge i utvalgte influensasesonger. Diagrammet viser prosentandel konsultasjoner for «influensalignende sykdom» av alle legekonsultasjoner per uke (Kilde: Sykdomspulsen).

.

Med vennlig hilsen
Det helsevitenskapelige fakultet
Seksjon for utdanningstjenester
Seksjonsleder
Trine Glad

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne