4. Norsk økologisk forenings konferanse

4. Norsk økologisk forenings konferanse i samarbeid med Norsk havforskeres forening

UiT er vertskap av spennende konferansen 11-13.februar 2019. Mandag er åpen konferansedag med forelesninger og presentasjoner fra deltakere om økologi. Tirsdag er konferansetemadag med tema "Mot mer politisk relevant økologi". Vi holdes forelesninger og debatter i samarbeid med Norsk havforskeres forening. Onsdag er dagen med Workshops.

Klikk her å besøke nettside vår og les mer.

Mot mer politisk relevant økologi

Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnlovens §122 en ny standard for miljøvitenskap og bruken av denne? Først diskuterer vi hvordan vi som økologer kan gjøre økologisk vitenskap mer nyttig for samfunnet, nærmere bestemt hvordan vitenskapelig fokus og metoder er relatert til samfunnets krav til økologer. Deretter åpner vi for publikum og spør hvordan Norges politiske arenaer inviterer inn og bruker økologisk vitenskap.

Velkommen til forskere, studenter, embetsmenn, media, og alle som er interessert i økologi og miljøvitenskap.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 11. februar 2019 kl. 10.00
Slutter: 13. februar 2019 kl. 15.00
Hvor: Teorifagbygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Ansvarlig: Kelsey Lorberau