Studiebarometeret 2018 - Årets undersøkelse er nå sendt ut

Målgruppe: studenter, ansatte
Opprettet: 25.10.18 10:41

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører NOKUT årlig den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Undersøkelsen er et verktøy i UiTs kvalitetsarbeid og bidrar til at kommende og nåværende studenter får informasjon om studentenes opplevde studiekvalitet. Formålet med undersøkelsen er å få frem hva studentene mener er bra, og hva de mener må forbedres.

Målgruppen for undersøkelsen er 2.- og 5. årsstudenter på cirka 1 800 bachelor- og mastergradsstudier i Norge.

Hvordan svare på undersøkelsen?

Undersøkelsen har blitt sendt ut på e-post til studenter som er i målgruppen. Vi oppforder alle våre 2.- og 5. årsstudenter om å sjekke innboksen. Det er også mulig å svare på undersøkelsen ved å logge seg inn på sitt spørreskjema via nettsidene https://www.nokut.no/studiebarometeret/login

Det tar ca. 10 minutter å svare på undersøkelsen. Vi oppfordrer fagmiljøene til å sette av tid i sine forelesninger slik at studentene som er i målgruppen kan få svart på undersøkelsen. Svarfristen er 13. november.

Informasjonsmateriell

NOKUT har laget plakater, flyere, presentasjoner og infoark som kan brukes til å informere egne studenter og ansatte om undersøkelsen. Informasjonspakken finnes på nettsidene https://www.nokut.no/Studiebarometeret/kontaktpersoner under fanen Kampanjemateriell.

I 2017 oppnådde UiT en svarprosent på 50 %. Vi håper at alle ansatte og studenter vil gi oss drahjelp i å markedsføre undersøkelsen slik at vi kan få en høyere svarprosent i årets undersøkelse.

Lansering av Studiebarometeret

Resultatene fra Studiebarometeret vil bli presentert tidlig i februar 2019.

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne