Utenlandsstipend for ph.d.-studenter Helsefak

Målgruppe: studenter, ansatte
Ansvarlig: Jøran Indseth
Opprettet: 08.10.18 12:31
Sist oppdatert: 08.10.18 12:55

Det lyses herved ut utenlandsstipend for doktorgradsstudenter ved det helsevitenskapelige fakultet for 2019 med søknadsfrist 1. desember 2018.

Ordningen gjelder for ph.d.-studenter i sitt andre eller tredje studieår.

Stipendet er rettet mot følgende grupper av doktorgradsstudenter, i prioritert rekkefølge:

1.         Universitetsstipendiater ved Universitetet i Tromsø

2.         Doktorgradsstudenter finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold

Det er svært viktig at du som søker leser retningslinjene (se lenker til høyre) nøye slik at du er sikker på å få med de dokumentene som kreves. Du kan søke om om støtte for inntill Norges forskningsråds satser + dekning av reiseutgifter. 

Bruk vedlagte søknadsskjema som mal for søknaden og lever søknaden i ePhorte saksnr: 2018/4734 via instituttadministrasjonen, Vedlegg sendes sammen med søknaden.

Støtteordningen gjelder ikke for stipendiater med finansiering fra Norges forskningsråd og andre stipendiater med annen ekstern finansiering som gir mulighet for støtte til utenlandsopphold.

Har du spørsmål send epost til phd@helsefak.uit.no


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Vedlegg / Bilder
Søknadsskjema
Retningslinjer+for+tildeling+av+utenlandsstipend+for+doktorgradsstudenter