Student ved Helsefak — Vil DU være med på å forbedre undervisning i tverrprofesjonelt samarbeid under praksisstudier (honorar for deltagelse)

Målgruppe: studenter
Ansvarlig: Elsa Kotavuopio
Opprettet: 26.09.18 08:03
Sist oppdatert: 26.09.18 08:09

Det helsevitenskapelige fakultet er i ferd med å utvikle en ny praksismodell for å lære tverrfaglig samarbeid under praksisstudiene og vi trenger nettopp deg. Vi skal opprette en referansegruppe i prosjektet.

Referansegruppen skal forbedre undervisningsform og innhold. Vi ønsker en representant fra hver studieretning.  Nå har du sjansen til å sikre at det blir relevant for deg og ditt studie.


I høst skal vi arbeide med å produsere en film, som skal presentere alle profesjonene som utdannes ved Det helsevitenskapelige fakultetet i Tromsø. Vi trenger også studenter til å delta i filminnspilling.

Universitetet betaler møtehonorar og samt avlønning på timesbasis for utført arbeid i forbindelse med prosjektet. I tillegg vil et slikt verv være fint å ha på CVen.

Det vil bli et til to møter i måneden med varighet på om lag 1-2 timer.

Hvis du er interessert, send en mail til laksha.ranshon@gmail.com.  Har du spørsmål angående prosjektet eller filmen er det bare å spørre.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne