Tidsskriftet Den Norske legeforening inviterer fagmiljøene i Tromsø og omegn til møte torsdag 27.09.2018, kl. 13.00, AUD5 (MH-bygget øst), Universitetet i Tromsø.

Målgruppe: studenter, ansatte
Opprettet: 10.09.18 14:26

Trenger vi nasjonale medisinske tidsskrifter?

Tidsskrift for Den norske legeforening og Tidsskriftets redaksjonskomité inviterer hvert år til møte med fagmiljøene i en av universitetsbyene i Norge. Møtet er en arena både for faglig diskusjon og oppdatering, og for diskusjon om vitenskapelig publisering og tidsskriftenes rolle. Vi ser frem til å diskutere med fagmiljøene blant annet rollen til nasjonale medisinske tidsskrifter.

Program for møtet

13.00 -13.15 

Åpning og presentasjon av redaksjonskomiteen Brekke, leder av redaksjonskomitéen og professor Avd. for allmennmed., UiO og  fastlege

13.15 -13.45

Trenger vi nasjonale medisinske tidsskrifter?  Are Brean, sjefredaktør i Tidsskriftet

13.45 -14.00

Diskusjon

14.00 -14.30

Hvordan bruker LIS Tidsskriftet, og hva ønsker de seg?

14.30 -15.00

Pause med kaffe/frukt

15.00 -15.30

Tidsskriftets rolle i aktuelle fagpolitiske saker – hvordan ivareta debatten? Tor Ingebrigtsen, professor UiT og rådgiver UNN

15.30 -16.00

Diskusjon og avslutning

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne