Konsertforestilling Mari Boine: Áddehallatgo? - Forstår vi hverandre?

Målgruppe: studenter, ansatte
Ansvarlig:
Opprettet: 31.08.18 11:43
Sist oppdatert: 31.08.18 11:57

Konsertforestilling med Mari Boine i forbindelse med UiT Norges arktiske universitet sitt 50 års jubileum. Et bestillingsverk urfremført på Riddu Riddu, juli 2018.

 

Alta: 20. september kl. 2000, Alta kultursal

Tromsø: 21. september kl. 1930, Studenthuset Driv

Narvik: 23. september kl. 1930, Narvik kulturhus

 

Rabatterte billetter til ansatte og studenter.

For mer informasjon: uit.no/50

UiT Norges arktiske universitet fyller 50 år i 2018. Universitetets fokus på urfolk og samiske spørsmål er unikt i verdenssammenheng. Mari Boine har gjennom et langt artistliv løftet frem urfolksperspektiv og synliggjort samisk identitet for hele verden. 26. september utnevnes hun til æresdoktor ved UiT, og i jubileets hovedperiode, parallelt med Forskningsdagene, fremfører hun en unik konsertforestilling i anledning universitetsjubiléet.

// UiT Norgga árktalaš universitehta deavdá 50 jagi 2018:s. Universitehta fokus eamiálbmogiidda ja sámi áššiide lea erenoamáš riikkaidgaskasaš dásis. Mari Boine lea olles iežas artistaeallima guovdilastán eamiálbmotperspektiivva ja čalmmustahttán sámi identitehta olles máilbmái. Son nammaduvvo UiT gudnedoavttirin, ja Dutkanbeivviin ovdanbuktá son erenoamáš konseartačájálmasa universitehtaávvudeami oktavuođas.

UiT The Arctic University of Norway is turning 50 in 2018. The University’s focus on indigenous peoples and Sami questions are unique in a global context. Mari Boine has through a rich artistic life, lifted indigenous views and made Sami identity visible to the World. She will become Honorary Doctorate at UiT and during Forskningsdagene she will have a unique concert performance in conjunction with the University’s anniversary.

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne