Reisestipend til masterstudenter – obs kort frist! Travel grant for master students

Målgruppe: studenter
Ansvarlig: Anita Evensen
Opprettet: 30.08.18 21:23
Sist oppdatert: 30.08.18 22:04

Søknadsfrist 5. september!
English below

HSL-fakultetet utlyser fem stipend á 10 000 kroner til masterstudenter som ønsker å delta på seminaret «The Northern Vantage Point:

Arctic Changes - Current & Future Outlook» i Akureyri 17/10 og den påfølgende Arctic-circle konferansen i Reykjavik 18-21 oktober.

Seminaret passer for alle studenter som jobber med arktisk politikk og politikkutforming i en eller annen form.  Dersom du har interesse av å delta, send en kort søknad (500 ord) om hvorfor akkurat du har nytte av å delta på seminar og konferanse til aase.tveito@uit.no, senest 5. september 2018. Studenter som velges ut vil få beskjed 7. september.

Studentene som velges ut må selv ordne reise og opphold, og får refundert opp til 10 000 kroner på reiseregningene ved hjemkomst.


Travel grant for master students

Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (HSL) awards five travel grants of NOK 10 000 each for master students who wants to attend the «The Northern Vantage Point:

Arctic Changes - Current & Future Outlook» Seminar in Akureyri October 17th and the Arctic-circle conference in Reykjavik October18-21.

If your field of study is Arctic policy development or similar, and if you find the themes of the seminar / conference useful for your work, please send a short application (500 words) describing how your master education will benefit from the attendance to aase.tveito@uit.no, no later than September 5th. Grant winners will be informed September 7th.

The students that are selected must make their own travel arrangements, and will be refunded with NOK 10 000 upon showing a travel bill after the trip.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne