Håndtering av forskningsdata ved UiT (kurs)

Målgruppe: studenter, ansatte
Opprettet: 15.08.18 11:39

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT Norges arktiske universitet, forankret i verdien av økt gjennomsiktighet og kvalitet i forskningen, og i samfunnsoppdraget vårt som breddeuniversitet i nord.

For å hjelpe deg – enten du er forsker, student eller administrativt ansatt – å oppnå god håndtering av forskningsdata, tilbyr Universitetsbiblioteket, i samarbeid med Avdeling for IT og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid, en hel rekke ulike kurs.

Komplett kursoversikt finner du på UiT Forskningsdataportalen.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne