Varsel om sprengning på ILP-tomta 3. juli kl. 17.00/Important information regarding blast at building

Målgruppe: studenter, ansatte
Studiested: Tromsø
Opprettet: 03.07.18 14:08
Sist oppdatert: 03.07.18 14:09

 

Tirsdag 3. juli kl. 17.00 vil det bli utført sprengning i tomta på UIT-ILP.

Alle veier i området vil bli sperret ved vakter.

Farmasi og Norges fiskerihøgskole vil bli gjennomgått, og de som sitter vendt mot tomta vil få muntlig varsling på forhånd.

Det varsles med sirener.

Alle rom som vender mot tomta må forlates. Hallen i A-fløya må også forlates.

Ferdsel i kulvertterminal og kulvert skal ikke foregå når det sprenges.

Det vil ikke bli mer sprengning i tomta på UIT-ILP i juli måned.

_______________________________________________________________________________________

Tuesday July 3th, at 17.00, construction work including blasts will be carried out at the bulding site UIT-ILP.

Guards are posted to block access to roads in the relevant area.

Employees located in the Pharmacy or the Norwegian College of Fishery Science (NFH) buildings who are facing the construction site will be alerted prior to blasts.

The sound of a siren signals that there will be a blast.

Employees who are located in offices facing the construction site must leave their office during blasts. This also applies to the hall in the A wing of NFH.

Further, there is no access to the culvert during blasts.

 This is the last blast in July.

 

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne