UiT og Festspillene i Nord-Norge, 23.-30. juni

Målgruppe: studenter, ansatte
Ansvarlig:
Opprettet: 21.06.18 19:39

Kunst møter akademia! Festspillene i Nord-Norge tror på kunst fra nord, og har ambisjoner om å bli verdens viktigste kunstfestival for sirkumpolare områder. UiT Norges arktiske universitet er en sentral samarbeidspartner for Festspillene, og i UiTs jubileumsår samarbeider vi om en rekke ulike arrangementer under festivalen.

Lørdag 23. junier det offisiell åpning av Festspillene.

 

For oversikt over de arrangementene hvor UiT og UiTs ansatte er sterkt medvirkende: uit.no/50

Se hele programmet til Festspillene her!

Les mer om UiTs 50årsjubileum her!


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne