Sølv- og skjeggkre ved UiT Norges arktiske universitet

Målgruppe: ansatte, studenter
Ansvarlig: Erland Loso
Opprettet: 06.06.18 13:08

Det har vært sølvkre ved UiT i mange år, men de senere år har også skjeggkre dukket opp på limfellene, i varierende styrke. Verken sølvkre eller skjeggkre er farlig, og UiT gjør nødvendige tiltak for å oppdage og forebygge forekomsten. Vi må alle gjøre en felles innsats.

UiT tar skadedyrproblematikk på alvor og har i mange år hatt løpende tiltak for å forebygge og eventuelt tidlig oppdage forekomst av skadedyr. Ved deteksjon av skadedyr sørger Avdeling for bygg og eiendom (BEA) og NOKAS, som er UiT sin leverandør av skadedyrtjenester, for at det blir igangsatt nødvendig bekjempelse. Med bekjempelse menes alle tiltak som tar sikte på å utrydde eller redusere forekomsten. Er det ikke mulig å utrydde et insekt, skal forekomsten reduseres så langt det er mulig. 

Skjeggkre er per i dag ikke mulig å utrydde, og derfor sørger BEA for å holde bestanden så lav som mulig. Med dette minimaliseres også risikoen vesentlig for at ansatte skal få med seg skjeggkre hjem. For øvrig er det estimert at det i løpet av fem år vil være skjeggkre i halvparten av alle norske boliger, og Folkehelseinstituttet har gått ut og sagt at skjeggkre er et insekt vi må lære oss å leve med i fremtiden.

Når det gjelder sølv- og skjeggkre ved UiT er det flere tiltak som gjøres fra BEA sin side. BEA drift og renhold gjør en kartlegging av mengde kre og hvor de befinner seg for deretter å gjøre tiltak.

Noen av de tiltakene som gjennomføres er:

 • Limfeller legges ut
 • Sluker blir sjekket
 • Støvsuging inntil vegg/gulvlister
 • Frysing av støvsugerposer etter bruk. Kre overlever i inntil 21 minusgrader
 • NOKAS skadedyr er også inne i lupen

Følgende er forebyggende tiltak vi kan gjøre i fellesskap ved UiT:

 • Det er viktig at det ryddes på kontor og fellesareal for at renholdet skal bli så godt som overhodet mulig. Alle bør rydde og fjerne papir, papp, mat etc. på kontorer, kopirom, fellesrom og lager. Overfylte kontorer er til hinder for renhold. Det er ikke mulig å komme til for å gjøre en god jobb.
 • Alt av gamle/private møbler, sykler, spark etc. må ut fra kontorene og fellesarealene.
 • Det bør ikke være kjøleskap og vannkokere på kontorer eller andre steder som ikke er beregnet for slikt utstyr. Det skal være på egne avsatte plasser som kjøkken/spiserom, da skjeggkre liker seg i fukt. Det skal ikke inntas mat på kontor.
 • Matavfall kastes på egnet plass.
 • Alle som har nær- og fjernlager bør ta kontakt med BEA for bestilling av kontainer og søke gjennom lagrene hvis det er registrert sølvkre eller skjeggkre.
 • Gulvet skal være fritt for esker/sko/papir etc. Alt settes i hyller.
 • Ta kontakt med driftsavdelingen ved BEA for å få plassert ut limfeller dersom det oppdages kre.

UiT Norges arktiske universitet, 6. juni 2018
Avdeling for bygg og eiendom


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne