Nytt kjøremønster og alternativ parkering som følge av byggevirksomhet i Breivika

Målgruppe: studenter, ansatte
Studiested: Tromsø
Opprettet: 23.05.18 14:50

Foto: Statsbygg

Denne uken startet oppføring av brakker og inngjerding av tomta hvor nybygget til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) skal oppføres på campus i Breivika, Tromsø.

Nybygget kommer i forlengelsen av MH2, mellom Norges fiskerihøgskole og Nofima-bygget (se kartet over). Som følge av byggevirksomheten er to av parkeringsplassene mellom Huginbakken og Muninbakken gjerdet inn som en del av entreprenørens rigg- og lagerområde.

Om kort tid vil også Muninbakken bli stengt for gjennomgang og –kjøring. Nytt kjøremønster og alternative parkeringsplasser for studenter og ansatte, samt HC-parkeringsplasser, fremgår av kartet. Det viser også byggeområde og gjerdelinje.

Byggearbeidet vil pågå i cirka to år, og det legges opp til en gjennomføring som skaper minst mulig ulempe for ansatte og studenter på campus i Breivika. Sikkerhet for alle som ferdes i området vil ha høyt fokus. Noe anleggstrafikk og noe støy er imidlertid ikke til å unngå, men i eksamensperioden mellom 7. og 14. juni 2018, vil det ikke foregå boring eller sprengning på byggetomta.

Det er Statsbygg som oppfører nybygget for ILP på oppdrag fra UiT. Bygget blir på cirka 11.000 m2 brutto, fordelt over seks plan. Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) skal gjennomføre byggingen i totalentreprise.

Det nye ILP-bygget skal etter planen tas i bruk ved semesterstart høsten 2020.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne