Nordic Master, Call for Proposals 2018: utlysning av midler til søknader om opprettelse av fellesgrad – Nordisk Master av Nordisk Ministerråd

Målgruppe: studenter
Ansvarlig:
Opprettet: 22.05.18 14:17

Utlysningen för Nordiska ministerrådets Nordic Master program 2018 har öppnats. Som bilaga är utlysningen och här nedan finns några viktiga datum:

  • 30.4 ansökningssystemet, Espresso (https://espresso.siu.no/espresso), öppnas
  • 4.6 (kl. 13-15.30, EET finsk tid) arrangeras webinar för ansökare, närmare uppgifter senare
  • 31.10 ansökningsfrist

 

The Nordic Council of Ministers Nordic Master call for proposals 2018 is open. Attached you’ll find the Call for Proposal and here are some important dates:

  • 30 April the application system, Espresso (https://espresso.siu.no/espresso), opens for applications
  • 4 June (13:00-15:30, EET Finnish time) a webinar for applicants is arranged, more information will be sent later
  • 31 October DL for submitting proposals

 

Mer information/more information:

http://nordicmaster.org/for_universities/to_the_applicant


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne