Program for pedagogisk basiskompetanse 2018-2019

Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser? Program for pedagogisk basiskompetanse er et kurs- og seminarprogram der du
 • lærer om undervisning og læring i høyere utdanning
 • arbeider med å utvikle din egen undervisning gjennom blant annet kollegaveiledning og et utviklingsprosjekt
 • diskuterer utdanning med kolleger fra andre fakulteter
 • utvikler din egen pedagogiske mappe

Nytilsatte på kvalifiseringsvilkår er pålagt å gjennomføre programmet innen tre år etter ansettelse. Andre ansatte kan også delta på programmet ved kapasitet. Søknadsfrist for 2018-2019 er 20. april 2018. De siste årene har det vært betydelige flere søkere enn programmet har plass til. 25 deltakere tilbys plass, etter følgende prioritering:

 • Professor/dosent, førsteamanuensis/førstelektor og universitetslektor på kvalifiseringsstilling
 • Professor/dosent, førsteamanuensis/førstelektor og universitetslektor i faste stillinger
 • Midlertidig ansatte i tilsvarende stillinger (post doc eller ph.d kan ikke søke, Result har egne kurs for disse)
 • Høgskolelærer i kvalifiseringsstilling må ta mastereksamen først.

 Kursdager:

 • 18.-19. september 2018
 • 2. oktober 2018
 • 31.oktober-1. november 2018

Seminardager (1/2 dag):

 • 4. desember 2018
 • 26. februar 2019

Det er obligatorisk å delta på kurs og seminar. Disse avholdes i Tromsø. Innlevering pedagogisk mappe 30. april 2019.

Utviklingsprosjekt:

Som en del av Program for pedagogisk basiskompetanse, skal du gjennomføre et utviklingsprosjekt i tilknytning til egen undervisning. Utviklingsprosjektet er et sentralt element i programmet, og har som målsetning å styrke undervisningskvaliteten ved UiT. Prosjektet skal presenteres i eget fagmiljø.

Påmelding/dokumentasjon:

Ved påmelding send over kopi av arbeidskontrakt eller annen dokumentasjon på din ansettelse ved UiT (for eksempel utdrag fra Paga som viser stillingskategori, om du er fast ansatt, ansatt på kvalifisering el). Om du er ansatt på kvalifiseringsvilkår, må det framkomme av dokumentasjonen. Send til: kari.riddervold@uit.no Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

For mer informasjon se følgende lenker:

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 18. september 2018 kl. 00.00
Slutter: 30. april 2019 kl. 00.00
Hvor: Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte
Ansvarlig: Kari Riddervold

Påmelding
Frist: 20.04.2018
Fristen har gått ut. Beklager