Kurs i omstilling


UiT Norges arktiske universitet gjennomlever for tiden betydelige organisatoriske endringer: ADM2020, sammenslåing av institutter, mulig nedleggelse av fag og studieprogrammer, gjennomgang av fakultetsorganiseringen, m.m. Noen berøres mer direkte enn andre av disse, i form av fysisk omplassering, endret arbeidsinnhold m.m. Endringer som kan fortone seg rasjonelle på organisasjonsnivå oppleves ikke alltid som positive for den enkelte ansatte. Men ansatte har rettigheter i omstillingsprosesser, og de vil dette kurset fokusere på, mot bakgrunnsbildet av hvilke konkrete omorganiseringer som faktisk skjer og kommer til å skje hos oss i nær fremtid, og de tilhørende utfordringene og mulighetene for enkeltindivider.


PROGRAM

1015-1030   Registrering

1030-1040   Velkommen

1040-1130   Ansattes rettigheter ved omorganiseringer

Hva er omstilling? Hvorfor må vi ha omstilling og hvordan omstilles vi? Hva styrer en omstilling? Hva sier lov og avtaleverket?

Stine Nordgren Johannessen, Advokat i Forskerforbundet

1130-1230   Lunsj

Kitchen & Table, The Edge

1230-1330   Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess

Arbeidstakers rett og plikt til å følge egne arbeidsoppgaver etter omstilling. Arbeidstakers stillingsvern, herunder reglene om oppsigelse som følge av omstilling

Stine Nordgren Johannessen, Advokat i Forskerforbundet

1340-1430   Omstilling - en del av livet!

Ulike typer omstilling og menneskelige reaksjoner. Mestring av endringer - nye muligheter for meg?

Roar Skare, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. www.orgskare.no

1440-1525   Norge i omstilling, hvilke utviklingssenario kan   vi se for oss ved universitetene?

Roar Skare, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. www.orgskare.no

1525-1530  Avslutning og oppsummering

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
24.03.17 kl. 10:15 - 15:30
Hvor:
Tromsø, Clarion Hotel The Edge, Margarinfabrikken 1
Studiested:
Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Annet, Storslett, Bodø, Mo i Rana
Målgruppe:
Ansatte medlemmer i Forskerforbundet
Ansvarlig:

Påmelding
Skip to main content