Pedagogisk utviklingsseminar i regi av Result


Pedagogisk utviklingsseminar i regi av Result

Mange ansatte ved Universitetet i Tromsø har etterlyst møteplasser for diskusjoner om utdanning og undervisning. Result viderefører nå rekken med pedagogiske utviklingsseminarer for dette formål. Det avvikles et seminar i måneden og alle med interesse for pedagogisk utviklingsarbeid er velkomne. Fagpersoner fra ulike fakulteter inviteres til å innlede, og det vil bli samtale og meningsutveksling. Det serveres te/kaffe, så vi ønsker påmelding før hvert seminar. Ta med matpakken og kom!

En ledende ide ved Result er å bidra til å utvikle den løpende diskursen om utdanning og undervisning ved Universitetet i Tromsø. Det er et stort, og viktig, fokus på forskning ved UiT. Vi har ikke ennå et tilsvarende fokus på utdanning og undervisningsarbeid. Det pedagogiske utviklingsseminaret er tenkt å være et bidrag til å sette større fokus også på dette.

7. oktober. Finn-Steinar Heimly, universitetslektor ved Handelshøgskolen, innleder om gjennomstrømming, karakterforbedring og studenttilfredshet i kurset «Bedriftsøkonomisk analyse og etikk». Finn-Steinar har stått i tet for et prøveprosjekt ved Handelshøgskolen hvor forsøk med speilvendt klasserom og constructive alignment har vært sentralt.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
07.10.15 kl. 11:30 - 13:00
Hvor:
Møterom 1476, Result
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte
Ansvarlig:
Telefon:
77623225


Påmelding
Frist: 06.10.2015

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Skip to main content