Kontaktpersoner

 

UiT Norges arktiske universitet har tatt på seg å være lokal arrangør både i Finnmark og Troms. I oversikten under finner du kontaktpersoner fra følgende institusjoner:

 

Regionkontakter for Forskningsrådet:

Forskningsdagene i Troms: 

Camilla Martinsen, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt UiT Norges arktiske universitet
tlf: 907 35 336


Forskningsdagene i Finnmark: 
Inger Elin Utsi, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt UiT Norges arktiske universitet
inger.e.utsi@uit.no, mobil 90790627

  

Regionkontakter i Troms:

Nord-Troms: Hilde Nyvoll ved Halti Næringshage

Midt-Troms: Åsta Sortland ved Senja Næringshage

Sør-Troms: Kjetil Nilsen, UiT i Harstad

 

Nettverket for eksterne forsknings- og kunnskapsinstitusjoner i Tromsø:

Framsenteret: Helge Markusson

Norut: Rannveig Haugen Stiberg

Nofima: Wilhelm Solheim

Bioforsk: Lise Haug

Meteorologisk Institutt: Thomas Olsen 

Nordnorsk Vitensenter: Tove Marienborg 

Tromsø Bibliotek: Solveig Bustad

Kreftforeningen: Geir H. Ringvold

UNN: Janne Ingunn Ludvigsen

Genøk - Nasjonalt senter for biosikkerhet: Cathrine Brynjulfsen

Statsarkivet i Tromsø: Solbjørg Fossheim og Torbjørn Andersen

 

Kontaktpersoner ved UiT Norges arktiske universitet:

UiT i Narvik: Espen Eidum

UiT i Harstad: Kjetil Nilsen

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: Ellen Kathrine Bludd og  Jens Revold

Det helsevitenskapelige fakultet:  Cathrine Brynjulfsen og Susanne Berg

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: Stig Brøndbo

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Vibeke Os

Det juridiske fakultet: Trude Haugseth Moe

Det kunstfaglige fakultet: Geir Davidsen

Tromsø museum - Universitetsmuseet: Karen Marie Christensen

Universitetsbiblioteket: Siri Adelina Revold

 

 

Tekst