Studentstipend

Studentstipend

Studenter oppfordres til å delta, gjerne med innlegg på arbeidsgrupper. Det kan søkes om stipend på opp til kr 5.000. Beløpets aktuelle størrelse vil avhenge av antall søkere.

Søknadsfrist: 12. april  

Søknad med opplysning om studiested, eventuelt innlegg på arbeidsgruppe, reise-/oppholdsutgifter, og selvsagt navn, mobil og e-postadresse sendes til kari.storaas@uit.no