Arbeidsgrupper

OBS Påmeldingsfristen er utløpt. Etternølere som ønsker innlegg på en arbeidsgruppe, må kontakte ansvarlig(e) på angjeldende gruppe med spørsmål om det likevel er mulig å få delta.

*   Frist for å danne arbeidsgruppe: Fredag 15. mars.

Med påmelding av arbeidsgruppe skal det følge tittel på arbeidsgruppen, ansvarlig(e) person(er) og et abstract på 200-300 ord.

 

**  Frist for å delta på etablert arbeidsgruppe: Fredag 12. april.

Med påmelding til etablert arbeidsgruppe skal det følge tittel på denne, tittel på eget innlegg, abstract på 200-300 ord og ansvarlig(e) person(er).

 

*** For begge gjelder å ta med eget navn, institusjon/organisasjon, tel./mobil og e-postadresse.

Påmelding sendes som doc/docx-dokument i Times New Roman pkt 12, enkel linjeavstand til: kari.storaas@uit.no, og e-posten med tittel arbeidsgruppe.