Workshop om fangst og lagring av karbon / Workshop about capture and storage of carbon

Illustrasjons-/bannerbilde for Workshop om fangst og lagring av karbon / Workshop about capture and storage of carbon
www.peopleimages.com

Norwegian: 

5.–9. juni arrangerer Université Paris-Saclay (UPS) både en digital og fysisk workshop, som har som mål å gi innsikt i hvordan karbonsyklusen fungerer og dens betydning når det gjelder å motvirke klimaendringer.

 

English:

Between 5 and 9 June Université Paris-Saclay (UPS) will arrange both an online and physical workshop which can give insight into how the carbon cyclus works and its significance regarding efforts to counteract climate change.

UPS’ workshop skjer i regi av EUGLOH-alliansen, som er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter fra hele Europa delta på konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Workshopen er tilpasset fysikkstudenter på bachelor-nivå og holdes både på nettet og fysisk ved UPS. Det består av en teoretisk og praktisk del.  Deltakere kan få muligheten til å lære om modellering av karbonsyklusen og hvordan karbonfangsteknologi kan brukes til å redusere utslipp av klimagasser.

Søkere vil bli vurdert på grunnlag av deres kunnskapsnivå når det gjelder fysikk og miljøvitenskap og deres motivasjon. Studenter på bachelor-nivå vil bli prioritert når det gjelder den nettbaserte workshopen. Alle deltakere som fullfører kurset vil motta et diplom. De som deltar fysisk ved UPS mottar 2,5 ECTS.

Søknadsfristen for workshopen er 20. mai.

Mer informasjon om workshopen får du ved å klikke på denne lenken.

 

Workshop about capture and storage of carbon

The workshop is part of the activities offered to students by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students all over Europe to participate in conferences, courses and exchange which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

UPS has adapted the workshop to physics undergraduates. It is held both online and physically at UPS and consists of a theoretical and practical part. The participants will have the opportunity to learn about carbon cycle modelling and how carbon capture technology can be used to reduce CO2 emissions.

The selection of applicants of candidates will be based on pre-requisites in physics, environmental science and on motivation. For online participation, undergraduate students will be prioritized. All participants will receive a certificate of attendance. Those who participate physically at UPS will receive 2,5 ECTS.

Deadline for applications is 20 May.

You can read more about the workshop by clicking here.

Starter: 05.06.23 kl 09.00
Slutter: 09.06.23 kl 17.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt
Målgruppe: Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Dr. Claire Marrache-Kikuchi
E-post: claire.marrache@universite-paris-saclay.fr

Meld meg på!
Legg i kalender