Ephorte - Feil på server - Tjeneste utilgjengelig [LØST}

Oppdaterting 19.09.22 - 08:50

Feilsituasjonen er løst

Oppdaterting 19.09.22 - 08:30

Feilen er ikke løst - Rettetid er fortsatt ukjent

***

En disk i Ephorte har gått full, noe som medfører at man ikke får åpnet dokumenter eller gjort endringer.

Hvem er berørt av dette?

Alle saksbehandlere som bruker Ephorte

Når blir dette løst?

Vi kjenner ikke til løsningstid på denne feilen på nåværende tidspunkt

Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 16.09.22 13:48
Sist oppdatert: 19.09.22 09:36