Kommisjonsmedlem Ivar Bjørklund deltar på Kåfjord kommunes fagdag for helseansatte

Kåfjord kommune inviterer sine ansatte til fagdag der tema er "kulturforståelse i et helseperspektiv". Kommisjonsmedlem Ivar Bjørklund vil først informere om granskingen, dernest ha et foredrag om fornorskning i sjøsamiske områder - konsekvenser og årsaker. 

Når: 27. september 2022 kl. 09.30–16.00
Hvor: Senter for nordlige folk
Studiested: Annet
Målgruppe: Inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Program Fagdag3