SAP/DFØ - Feil på selvbetjeningsportalen [LØST]

DFØ har sendt ut en melding om driftsproblemer relatert til selvbetjeningsportalen.
Se: https://status.dfo.no/incidents/55xx8l3q9klp

Hem er berørt av dette?
Alle ansatte som skal logge inn i SAP Selvbetjeningsportal

Når blir dette løst?
Det er ukjent for oss. Feilen håndteres i sin helet av DFØ med driftstatus på https://status.dfo.no/incidents/55xx8l3q9klp

Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 14.09.22 08:59
Sist oppdatert: 15.09.22 08:28